تطهیر
38 بازدید
محل ارائه: مکه و مدینه
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این جزوه روایات و احادیث پیشوایان دین در باره اهمیت حج وعمره با تاکید بر نکات اخلاقی اورده شده است.