اسوه
38 بازدید
محل ارائه: زایران مکه و مدینه
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سرگذشت اجمالی 40 تن از اصحاب رسول الله که هر کدام میتوانند برای امت پیامبر الگو باشند