صراط
34 بازدید
محل ارائه: زایران بیت الله الحرام
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
طرح نکات کلیدی نماز برای زایران